تخته کار حرفه ای T1059

1,750,000 تومان

ویژگی محصول

چوب: گردو
ابعاد: 50*40
پوشش: روغن گیاهی همل
توجه: به دلیل دست ساز بودن محصول و استفاده از چوب طبیعی
نقش و رنگ چوب در این محصول متفاوت از تصویر میباشد

موجود

تخته کار حرفه ای
تخته کار حرفه ای T1059

موجود