ساعت رومیزی چوبی DW110

390,000 تومان

ویژگی محصول

موتور: آرام گرد
چوب: گردو
ابعاد: رندوم
پوشش: روغن گیاهی آبگریز همل

توجه: به دلیل دست ساز بودن محصول و استفاده از چوب طبیعی
نقش و رنگ چوب در این محصول متفاوت از تصویر میباشد

ناموجود

ساعت رومیزیDW110
ساعت رومیزی چوبی DW110

ناموجود