ست تخته سرو سه عددی S1029

2,500,000 تومان

ویژگی محصول

چوب: گردو
46*26
40*24
قظر 22 سانتیمتر
پوشش: روغن گیاهی همل
توجه: به دلیل دست ساز بودن محصول و استفاده از چوب طبیعی
نقش و رنگ چوب در این محصول متفاوت از تصویر میباشد

موجود

ست تخته سرو
ست تخته سرو سه عددی S1029

موجود