ست تخته سرو همراه باکس 09

تماس بگیرید

ویژگی محصول

چوب: گردو
ابعاد:
35*22
45*22
50*22
این محصول را باید سفارش بدهید تا برای شما تولید شود
میتوانید در ابعاد دلخواه خودتان سفارش دهید.
جهت سفارش در دایرکت اینستاگرام و یا قسمت گفتینو سایت پیام بدهید.
پوشش: روغن گیاهی آبگریز همل
کارها به لحاظ مدل قابل سفارش هستند.
رنگ چوب قابلیت تکرار ندارد