ست تخته سرو همراه باکس 14

2,600,000 تومان

ویژگی محصول

چوب: گردو
ابعاد:
25*50
14*48
20*40
13*31
21*28
دایره قطر 20

پوشش: روغن گیاهی همل
توجه: به دلیل دست ساز بودن محصول و استفاده از چوب طبیعی
نقش و رنگ چوب در این محصول متفاوت از تصویر میباشد

موجود

تخته سرو مدل ه دوچشم
ست تخته سرو همراه باکس 14

موجود