ست تخته سرو همراه باکس 15

1,200,000 تومان

ویژگی محصول

چوب: گردو
ابعاد:
14*40
14*35
16*28
پوشش: روغن گیاهی همل
توجه: به دلیل دست ساز بودن محصول و استفاده از چوب طبیعی
نقش و رنگ چوب در این محصول متفاوت از تصویر میباشد

موجود

خرید تخته سرو چوبی
ست تخته سرو همراه باکس 15

موجود