سینی پذیرایی و سرو B1006

180,000 تومان385,000 تومان

ویژگی محصول

چوب: رابروود
ابعاد: 1.8*25*15
1.8*30*20
1.8*35*25
پوشش: روغن گیاهی آبگریز همل

سینی پذیرایی و سرو B1006
سینی پذیرایی و سرو B1006